test modułu

Strona Główna
Wybrane galerie
Policja paliwowa w Niemczech /blog/

2012-05-06 09:55Ulęgając presji rozeźlonych kierowców Angela Merkel wprowadziła państwową kontrolę cen paliw. Powołany został nowy urząd, który będzie monitorował ceny na stacjach benzynowych i politykę cenową koncernów paliwowych. Rząd wprowadził obowiązek informowania nowego urzędu o każdej zmianie cen paliw, miejscu, cenie i ilości zakupionego paliwa przeznaczonego do sprzedaży detalicznej. Koncerny protestują. Rząd chce walczyć ze spekulacją.

Fala protestów w Europie /blog/

2012-05-06 09:54

 

Od dłuższego już czasu przez Europę przetacza się fala masowych protestów. I końca tej fali nie widać. Raczej należy liczyć się z jej natężeniem. Powody protestów są wykrzyczane na ulicach – cięcia budżetowe, , wysokie bezrobocie, ograniczanie przywilejów socjalnych, wydłużanie wieku emerytalnego, cięcia płac, śmieciowe umowy itd., W UE bez pracy jest już 24 mln osób. Wśród młodzieży bezrobocie sięga 30 procent. W Polsce na protesty w krajach UE większość z nas patrzy jak na teatr na innej planecie. Pewnie dlatego, że nie doświadczyliśmy jeszcze załamania dochodów. Kryzys nas omija. Bezrobocie utrzymuje się na wysokim, ale stabilnym poziomie 12-13 % (wg statystyk UE ok. 8-9%). Problemy socjalne są łagodzone przez emigrację i pracę w szarej strefie. Na Zachodzie zdesperowani ludzie nie znajdując przekonywujących ich wyjaśnień przyczyn kryzysu, coraz częściej popierają skrajne ugrupowania populistyczne, np. we Francji komunistów i skrajną prawicę.

Raport o Łodzi 2010

2012-03-05 13:14

Łódź jest miastem po zawale - ofiarą rosyjskiego kryzysu i globalizacyjnej presji. W ostatnich dekadach upadek przemysłu był bezprecedensowy. Upadek ten był, być może, nieunikniony. Pewnie teraz przyszło nam zapłacić za błędy PRL i dziedzictwo niezrównoważonego rozwoju. A państwo było obojętne. Prządki nie wyszły przecież na ulicę. Miastu przyszło więc zapłacić wysoką cenę. Nawet dziś przypadek Łodzi niewielu interesuje. Czy dlatego, że tak nie pasuje do optymistycznego obrazu polskiej transformacji? Po zawale Łódź zwolna dochodzi do siebie. Tomasz Filipczak działacz opozycji i społecznik wykonał ogromną pracę – przejrzał tysiące stron literatury i statystyk i przygotował drugą edycję „Raportu o Łodzi” (pierwsza ukazała się jeszcze w stanie wojennym). Tekst pisany jest chłodno, jak sprawozdanie, Autor unika komentarzy i polemik. Cyfry mówią same za siebie. Jestem łodzianinem nie są więc mi obojętne losy miasta. Z tego względu zdecydowałem się umieścić „Raport” na stronie WWW.

Polacy nie lubią kolei

Tekst powstał z inspiracji uczestników seminarium Katedry Zarządzania prof. A.Koźmińskiego i  był prezentowany w maju 2011 roku. Uczestnicy seminarium niezwykle krytycznie oceniali stan PKP, przeprowadzone reformy i kwalifikacje kadry. I wówczas i dziś nie podzielałem i nie podzielam tych opinii. Postawową przyczyną upadku kolei jest niezrównoważony i jedostronny rozwój infrastruktury, stała i silna presja właścicieli samochodów wymuszająca niezrównoważony podział środków. Państwo w istocie porzuciło kolej, systematycznie nie realizując przyjętych zobowiązań finansowych i planów restrukturyzacji. Niedoceniane są też skala i koszty restrukturyzacji. Błędy i zaniechania zarządów nie miały decydującego znaczenia.